Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Virtual boardroom | Virtual boardroom

De New York Stock Exchange eist dat een besturen met alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar dezelfde zelfevaluatie uitvoeren om vast te echtparen of een comités en haar commissies effectief functioneren. ” één Het doel van deze oefening ben ervoor erbij zorgen datgene besturen word bemand plus geleid op gepaste manier; dat bestuurders, individueel plus collectief, effectief zijn bij het nakomen van hun verplichtingen; plus dat er betrouwbare processen zijn door aan de basisvereisten erbij voldoen bij gebieden bijvoorbeeld strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, alhoewel veel directeuren tevreden zijn met het taak die zij plus hun medebestuursleden vervullen, een boardevaluaties en de prestaties van het directiekamer langs Diligent verschillende belangrijke dimensies bij kort schieten. Volgens een onderzoek met The Miles Group plus het Rock Centre for Corporate Governance aan een Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op een schaal met 1 zelfs 5 boven termen met effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” ben en één “niet met allemaal effectief “). Het overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hun board over de vaardigheden en jarenlange ervaring beschikt die nodig zijn om toezicht te houden op hun handelsbedrijf.

boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijkertijd significante negatieve gevoelens eruit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Slechts de helft (55%) met de diensten die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en slechts een derde (36%) is van mening dat hun bedrijf de prestaties betreffende individuele bestuurders zeer goed karaf beoordelen. Meer aandacht voordat individuele beoordeling is een noodzakelijke stap om het prestaties betreffende de groep geaggregeerd bij waarborgen. Bestuurders hebben ook slechts dezelfde bescheiden tevredenheid over het dynamiek met de directiekamer. Slechts tweederde (64%) betreffende de bestuurders is ervan overtuigd dat hun bestuur open bepaling voor nieuwe standpunten; maar de helft is ervan overtuigd datgene hun bord de vaardigheden van allemaal bestuursleden benut; en minder dan de helft (46% procent) zijn ervan overtuigd dat hun bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is van mening datgene een deel van een bestuurders een te grote invloed heeft op beslissingen van de raad van bestuur (een dynamiek deze “een bestuur binnen beslist raad” werd genoemd). Een typische directeur is betreffende mening dat ten minste één collegadirecteur uit hun bestuur dienen worden verwijderd omdat deze persoon niets effectief ben. Dit is verontrustende statistieken die suggereren dat vaak bedrijven genkel raadsevaluaties bedienen om het bijdrage van hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties instellen doorgaans met een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en worden vaak verricht door de general counsel of externe juridisch medewerker. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken plus de bijbehorende standaarden. De onderzoekt zoals of u bedrijf is comités op de juiste manier bezit gestructureerd; alsof het handelsbedrijf voldoet betreffende de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank en andere statelijke en regulerende statuten; plus of het bedrijf zichzelf houdt betreffende een reeks processen die in overeenstemming zijn aan de kwasi beste praktijken die door bestuursorganen plus bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar tevens meer waardevormende deel van het evaluatieproces van de raad is om het bijdrage betreffende individuele bestuurders en de interpersoonlijke plus groepsdynamiek betreffende bestuursleden bij beoordelen. Bijvoorbeeld de bovenstaande gegevens toegeven, wordt die oefening heel vaak niet op een rigoureuze manier verricht en boven veel bureaus is dat helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met de echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Deze houding is een vergissing. Hoewel u moeilijker plus tijdrovender zijn, biedt het beoordeling met individuele leden en interpersoonlijke dynamieken de grootste kans tot verbetering door het rollen, het bijdrage plus de effectiviteit van elk bestuurslid te onderzoeken.

カテゴリー: 未分類   パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>